Ford Rulezzz

Aizdedzes sistēmas.....under construction
Escort RS Turbo ir elektroniskā aizdedze ar Holla devēju
holla devēju var pārbaudīt tā vidējo izvadu īslaicīgi saslēdzot uz "massu" -
tajā brīdī ir jāpārlec dzirkstelei uz sveces...